top of page

โพสต์

Mast:Human Intelligence APP - Privacy Policy


THAI

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ของ แมสต์ ฮิวแมน ฮิวแมน อินเทลิเจนซ์ แอป (MAST Human: Intelligence App)


แมสต์ ฮิวแมน ฮิวแมน อินเทลิเจนซ์ แอป (MAST Human: Intelligence App) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปของเรา โดยที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ประกอบไปด้วยชนิดของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและบันทึกโดยแมสต์ ฮิวแมน ฮิวแมน อินเทลิเจนซ์ แอป และเราใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร


แมสต์ ฮิวแมน (MastHuman.org) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร (ต่อไปเรียกว่า “MAST”) ได้ทำการพัฒนา “แมสต์ ฮิวแมน อินเทลิเจนซ์ แอป” ให้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ฟรี โดย MAST ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและตั้งใจให้มีการใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา โดยที่ แมสต์ ฮิวแมน ฮิวแมน อินเทลิเจนซ์ แอป ต้องการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • ใช้เทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชาวประมงและแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมง

  • จัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับการรับฟังเสียงของผู้เปราะบาง

  • สร้างความตระหนักรู้และเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ให้ดีมากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเข้าทำการแทรกแซงช่วยเหลือโดยการติดต่อกับผู้ที่ผู้ใช้เลือกให้เป็นผู้ติดต่อหากมีเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีที่ท่านตัดสินใจที่จะใช้บริการของเรา ข้อมูลที่ปรากฏในหน้านี้จะถูกใช้เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา ถือว่าท่านตกลงและยินยอมให้มีการเก็บและใช้ข้อมูลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้เพื่อการให้บริการและการปรับปรุงบริการ เราจะไม่ทำการใช้หรือให้ข้อมูลของท่านกับบุคคลอื่นเว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้


การเก็บและการใช้ข้อมูล (Information Collection and Use)

เพื่อการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจระบุตัวตนได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลโปร์ไฟล์ของท่าน ผู้ติดต่อหากมีเหตุฉุกเฉิน และการสนทนา (chat) ของท่าน โดยจะทำการเก็บข้อมูลที่เราขอไว้และจะใช้ข้อมูลนั้นตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

แอปของเราได้มีการใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งอาจทำการเก็บข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนของท่าน

ลิงค์สำหรับการเข้าถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งแอปของเราใช้ มีดังนี้

Google Play Services


ล็อกดาต้า (Log Data)

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้การบริการของเรา ในกรณีที่มีการเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของแอป เราจะทำการเก็บดาข้อมูลในโทรศัพท์ของท่าน (ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม) ที่เรียกว่า ล็อกดาต้า (log data) โดยที่ ล็อกดาต้า ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของอุปกรณ์ของท่าน (Internet Protocol (“IP”) Address) ชื่อของอุปกรณ์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ และการกำหนดการตั้งค่าเมื่อใช้แอปของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาที่มีการใช้บริการ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ


คุ้กกี้ (Cookies)

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เป็นตัวในการทำการจำแนกโดยที่ไม่ทำการระบุตัวตน สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่านจากเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมและจัดเก็บไว้ในหน่วย

ความจำภายในของอุปกรณ์

บริการนี้มิได้มีการได้ใช้ “คุกกี้” เหล่านี้อย่างแจ้งชัด อย่างไรก็ตาม แอปอาจใช้รหัสและไลบรารีของบุคคลที่สามที่ใช้ “คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงบริการของพวกเขา ท่านมีตัวเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ และรู้ว่าเมื่อใดที่คุกกี้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของท่าน หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเรา ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้


ผู้ให้บริการ (Service Providers)

เราอาจจ้างบริษัทบุคคลที่สามและบุคคลภายนอกด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของเรา

• เพื่อให้บริการในนามของเรา

• เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเรา หรือ

• เพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา


เราต้องการแจ้งผู้ใช้บริการนี้ทราบว่า บุคคลภายนอกเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เนื่องจากพวกเขาจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายในนามของเรา อย่างไรก็ตาม พวกเขาผูกพันที่จะต้องมิทำการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น


ความปลอดภัย (Security)

เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจที่ท่านมอบให้โดยทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ดังนั้นเราจึงพยายามใช้วิธีการปกป้องข้อมูลที่ยอมรับได้ในทางการค้า แต่อย่าลืมว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 100% และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์


การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (Links to Other Sites)

บริการนี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น หากท่านคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม ท่านจะถูกนำไปยังไซต์นั้น โปรดทราบว่าไซต์ภายนอกเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านี้ เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก (Children’s Privacy)

บริการเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ในกรณีที่เราพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะลบข้อมูลนี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที หากท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองและท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการที่จำเป็นต่อไป


การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Changes to This Privacy Policy)

เราอาจทำการอัปเดตนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว ดังนั้น คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการโพสต์นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลทันทีหลังจากที่ได้มีการโพสต์ในหน้านี้แล้ว


ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา อย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ MAST Human: Intelligence App ผ่านทางอีเมลที่ masthumanintelligence@gmail.com


Comments


โพสต์ล่าสุด
bottom of page