top of page

โพสต์

โครงการ "Keep Eyes On" ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 MAST Human เริ่มดำเนินโครงการ Keep Eyes On" ระยะที่ 2

โครงการบูรณาการเพื่อป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ โดยร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), DSI Network, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และกิจการเพื่อสังคม MAST Human จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจโดยใช้เทคโนโลยี Parental Values App เพื่อป้องกันอันตรายจากภัยออนไลน์ของบุตรหลาน สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ความคิดเห็น


โพสต์ล่าสุด
bottom of page