top of page

โพสต์

โครงการ "Keep Eyes On" การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการปกป้องเด็ก ๆ จากภัยออนไลน์

16-17 มีนาคม 2566

นครนายก


กิจการเพื่อสังคม แมสต์ ฮิว แมน (MAST) โดยความร่วมมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ร่วมกันจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายประชาชนเพื่อการป้องกันอาชญกรรมคดีพิเศษ โดยมีตัวแทนเครือข่ายจากทั่วประเทศและในหลายประเทศในยุโรปเข้าร่วม ในการนี้ MAST ได้นำเสนอเทคโนโลยีของ Parental Values App สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องเด็ก ๆ จากภัยออนไลน์ให้กับกลุ่มเครือข่ายพร้อมทั้งหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการ "Keep Eyes On" ซึ่งเป็นโครงการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทางออนไลน์จากเด็ก โดยจะมีโครงการนำร่องในจังหวัดมหาสารคาม ตาก (แม่สอด) กำแพงเพชร น่าน พิษณุโลก ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี ต่อไปComentários


โพสต์ล่าสุด
bottom of page