Past Events

การประชุมสัมมนา "การมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรภาคธุรกิจในการย

การประชุมสัมมนา “การมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรภาคธุรกิจในการยกระดับการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ค้ามนุษย์ และการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย”

9 พฤศจิกายน 60 เวลา 08.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง อาคารเฉลิมราชกุมารี ชั้น 16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย :

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความโปร่งใสในภาคการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (MAST) เครือข่ายความร่วมมือแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (MUNT)

Recent Posts

Tel: +66 2613 8400 ext. 1240

mobile +66 99 829 6047

 

Email:

mast.initiative@gmail.com

patt.tlcs@gmail.com

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now